"service die waarde toevoegt.."

We bieden een aantal generieke diensten en enkele merkgebonden services. Doel is om de juiste software in te zetten met een voor de organisatie zo groote mogelijk rendement; financieel en functioneel. Goed beheer van licenties en contracten is daarbij noodzakelijk. Kennis & Kwaliteit, heldere afspraken en meerwaarde bieden zijn kenmerkend voor onze werkwijze.

Het is jammer indien reeds gedane investeringen niet optimaal renderen. Wij helpen organisaties meer rendement te behalen. We kijken daarbij naar zaken als review licentiecontracten, actualiteit software versies, dubbele functionaliteiten, consolideren naar minder servers, applicatie migratie of re-platforming.

Software Asset Management

De basis van goed beheer, grip op de zaak en kostenbeheersing is onze grondige kennis van Software Asset Management (SAM). Het in voldoende mate toepassen van software asset management kan de nodige voordelen opleveren. Besparing op licentiekosten, grip op de product-life-cycles en voorkomen van compliance issues.
We kunnen u hierbij helpen;

  • opzetten / organiseren SAM
  • selecteren juiste SAM tools voor uw organisatie
  • advies en review van uw software contracten

IBM software

De 'kracht' van het brede pallet van IBM software vraagt tevens om duiding en advies om tot verstandige keuzes te komen. Functionaliteiten, platform versus prijsstelling Na verloop van tijd is het verstandig uw gehele portfolio aan in het bedrijf aanwezige software door te nemen. Is de veelheid aan verschillende leveranciers nog wenselijk? Zijn er inmiddels beter passende oplossingen en/of software met een betere prijs-prestatieverhouding? Uw heeft een voorstel ontvangen van een leverancier maar wil graag dat er met onafhankelijke blik nog eens naar wordt gekeken? Voor al dit soort vraagstukken kunt u bij ons terecht.
  • advisering m.b.t. eventueel aan te schaffen software.
  • review van uw software contracten
  • second opinion m.b.t. uw software zaken (selectie, aanschaf, contract etc.)
Kenmerkend voor onze adviezen is dat ze puur pragmatisch zijn. Het gaat er om oor voor onze klanten van waarde te zijn en concrete resultaten te behalen. De basis van goed beheer, grip op de zaak en kostenbeheersing is onze grondige kennis van Software Asset Management (SAM).

License management

Belangrijk onderdeel van SAM is licentie management. Hierbij komt meer kijken dan puur een inventarisatie van Kenmerkend voor onze adviezen is dat ze puur pragmatisch zijn. Het gaat er om voor onze klanten van waarde te zijn en concrete resultaten te behalen. Verantwoordelijke voor inkoop zijn bovendien gebaat bij een gedetailleerd overzicht en inzicht om zo sterker te staan op momenten van contractvernieuwing.

Kostenbesparing

Uiteraard is kostenbesparing ook op software vlak een actueel item. Weet wat je hebt, wat wordt gebruikt en wat niet en hoe dat in de lopende licentie en beheer contracten is ondergebracht. Kortom: benut wat je hebt optimaal, ruim op wat niet meer nodig of dubbel is en blijf alert op nieuwe mogelijkheden.

Compliance

In de praktijk hebben de meeste organisaties te maken met een verschil tussen de in het bedrijf in aanwezige / in gebruik zijnde software licenties versus de aangeschafte licenties. Een externe audit waarbij er pas dan (grote) verschillen aan het licht komen is niet bepaald gewenst. Goed ondernemerschap en imago komen dan in het geding.
Een en ander is te voorkomen door adequaat licentiebeheer. Wij kunnen adviseren en helpen dit voor elkaar te krijgen of om de aanwezige situatie te verbeteren.

Platform Readiness

Backlevel software heeft meestal tot gevolg dat men minder rendement (functioneel en financieel) uit de gedane investeringen haalt. Kortom een goed te identificeren situatie die is te verbeteren. Wij adviseren u hoe dit efficiënt en pragmatisch op te pakken. Advies m.b.t. modernisatie of migratie Leg uw vraagstelling bij ons neer, we bekijken deze en we vertellen u wat we wel en niet voor uw kunnen betekenen. Helder en reëel zonder loze beloftes en te hoge verwachtingen

Uitvoering project activiteiten

Advies, project management en resourcing van aanvullende IT professionals. Naast onze adviezen kunnen we ook helpen met het betrekken van de juiste (tijdelijke) professionele skills. Naast kennis en kunde m.b.t. mainframe technologie en project management, leveren we ook uitvoerende expertise op gebied van applicatie (ver-)nieuwbouw, applicatie-migratie. Ook voor ontwikkeling van web-applicaties en apps kunnen we u helpen aan hoogwaardige ontwikkelaars.

Meer weten?

Geef uw interesse aan op het contactformulier en stel uw vraag. We helpen u graag verder.
naar contactformulier ->